WordPress låst i “Maintenance mode”

Har du nettopp kjørt en oppgradering av en plugin eller wordpress i seg selv og endt opp med å bli låst ute?

Det kan skje, at wordpress ikke rekker å låse opp igjen siden etter at den har kjørt en oppdatering.

Det wordpress gjør ved en oppdatering er at den skriver en tom fil til rotmappa med navn .maintenance

Sletter du den så låses siden opp igjen.

Finner du den ikke? Alle filer som starter med et punktum i filnavnet er i utgangspunktet skjult. Be filprogrammet ditt vise skjulte filer for å få de opp.