Hvordan få wordpress til å droppe ftpsjekk ved installasjon eller oppgradering

WordPress med plugins må oppdateres fra tid til annen (jevnlig). Den har en innebygget sikkerhetsfunksjon som ber deg om å legge inn brukernavn og passord til serveren slik at du kan autentisere at du er du og at du ikke gjør mer enn du har lov til.

Ikke alle servere har en ftpserver installer og skal heller ikke ha det.

Hvis du legger inn følgende linje i wp-config.php vil den tvinge worpress til å droppe denne sjekken ved oppdateringer eller installasjon av plugins.

define('FS_METHOD','direct');

 

Da hender det også at du må sette riktig eier på filene, dette gjør du ved bruk av kommandoen chown. Sjekk dette ved å titte på en bildefil som har blitt lastet opp. Dersom brukeren er apache og gruppen er www-data bruker du følgende kommando i roten av wordpress:

sudo chown -R apache:www-data .