Hvordan flytte bilder mellom iPhotobibliotek

Av og til kan iPhotobibliotek bli i det største laget for en maskin. Når den blir for stor er den heller ikke noe særlig å ta backup av. Derfor kan det være lurt å opprette flere bibliotek man flytter bildene i mellom. Da kan man for eksempel ha de fleste bildene på i et iPhoto bibliotek på ekstern disk.

Med iPhoto Library Manager kan du dele opp bibliotek og flytte bilder mellom iphoto bibliotek. Man kan også sette sammen iphoto bibliotek.

Du får den både som en gratis prøveversjon og en betalversjon til i underkant av 30 amerikanske dollar.

Hvordan velge lydkilde på skjermopptak i Quicktime

Quicktime er et helt utmerket verktøy for å ta lydopptak på Mac. Men det kan være et utrolig hassle å finne ut hvordan man får den til å hente lyd fra den eksterne mikrofonen du har koblet til. Spesielt hvis du bruker USB mikrofon.

Valget sitter faktisk direkte i Quicktime, og ikke i Systemvalget som man skulle tro. Ved siden av opptaksknappen er det en liten fane man kan åpne, både for å velge innkilde på lyd samt sette innstillinger på om museklikk skal vises eller ikke.

Hvordan opprette brukere i mySQL

Hvis du skal installere en ny wordpressinstallasjon på en amazon-server eller en server du administrerer selv er det lurt å opprette en egen bruker til WordPress slik at den ikke benytter seg av root.

Det første du gjør når du har fått logget inn er at du oppretter selve databasen:

mysql>CREATE DATABASE databasenavn;

Kommandoen over oppretter selve databasen med navn databasenavn, bytt det til noe annet fornuftig så du senere kan se på en oversikt og skjønne hva som ligger i den. Du bør få følgende i retur:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Det neste du gjør er å opprette selve brukeren med følgende kommando:

mysql> CREATE USER 'brukernavn'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passord';

CREATE USER er kommandoen for å opprette bruker. Med ‘brukernavn’ kan du bytte til noe eget mens @’localhost’ sier at brukeren bare skal få adgang hvis den er lokal. Man får altså ikke lov til å benytte denne brukeren utenifra. IDENTIFIED BY ‘passord’ setter selve passorddelen. Bytt passord med noe fornuftig. Benytter du ‘ i passordet må du escape det med .

Nå er brukeren opprettet og det neste er å gi den tilgang til databasen du opprettet.

GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenavn . * TO 'brukernavn'@'localhost';

GRANT ALL PRIVILEGES ON sier at alle rettigheter skal gis. Det neste som kommer er hvor det skal gis rettigheter. I dette tilfellet har vi satt databasenavn.*. Notasjonen er databasenavn (DOT) tabellnavn. Med andre ord kunne det stått . og brukeren hadde hatt tilgang til alt. Spesifiserer man for eksempel filmdatabase.filmer har brukeren kun adgang til tabellen filmer som ligger i filmdatabasen.

For at dette skal bli tatt i bruk må man resette alle rettigheter som er i bruk:

FLUSH PRIVILEGES;

 

Hvordan ta skjermbilder på Mac

Det er egentlig ganske enkelt å ta skjermbilder på Mac, og du trenger ikke noen spesiell programvare for å gjøre det. Du kan enten ta av hele skjermen, et utklipp eller av et bestemt vindu med den innebyggede funksjonen.

Skjermbilde av hele skjermen og lagre det på skrivebordet: CMD-SHIFT-3
For å legge den i utklipp: CMD-CONTROL-SHIFT-3

Skjermbilde av et valgt område og lagre det på skrivebordet: CMD-SHIFT-4
For å legge den i utklipp: CMD-COMMAND-4

Skjermbilde av et helt vindu – CMD-SHIFT-4 så SPACE Musepekeren blir da et fotoaparat og det vinduet som du kan ta skjermbilde av blir blått.
For å legge den i utklipp: CMD-COMMAND-SHIFT-4  så SPACE