Hvordan opprette brukere i mySQL

Hvis du skal installere en ny wordpressinstallasjon på en amazon-server eller en server du administrerer selv er det lurt å opprette en egen bruker til WordPress slik at den ikke benytter seg av root.

Det første du gjør når du har fått logget inn er at du oppretter selve databasen:

mysql>CREATE DATABASE databasenavn;

Kommandoen over oppretter selve databasen med navn databasenavn, bytt det til noe annet fornuftig så du senere kan se på en oversikt og skjønne hva som ligger i den. Du bør få følgende i retur:

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

Det neste du gjør er å opprette selve brukeren med følgende kommando:

mysql> CREATE USER 'brukernavn'@'localhost' IDENTIFIED BY 'passord';

CREATE USER er kommandoen for å opprette bruker. Med ‘brukernavn’ kan du bytte til noe eget mens @’localhost’ sier at brukeren bare skal få adgang hvis den er lokal. Man får altså ikke lov til å benytte denne brukeren utenifra. IDENTIFIED BY ‘passord’ setter selve passorddelen. Bytt passord med noe fornuftig. Benytter du ‘ i passordet må du escape det med .

Nå er brukeren opprettet og det neste er å gi den tilgang til databasen du opprettet.

GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenavn . * TO 'brukernavn'@'localhost';

GRANT ALL PRIVILEGES ON sier at alle rettigheter skal gis. Det neste som kommer er hvor det skal gis rettigheter. I dette tilfellet har vi satt databasenavn.*. Notasjonen er databasenavn (DOT) tabellnavn. Med andre ord kunne det stått . og brukeren hadde hatt tilgang til alt. Spesifiserer man for eksempel filmdatabase.filmer har brukeren kun adgang til tabellen filmer som ligger i filmdatabasen.

For at dette skal bli tatt i bruk må man resette alle rettigheter som er i bruk:

FLUSH PRIVILEGES;

 

Leave a Reply